TREKKINGI

WYPRAWY

SZKOLENIA

OBOZY MŁODZIEŻOWE

WCZASY
INNE WYJAZDY

NA NARTY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

UBEZPIECZENIA

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT DOKUMENTY

PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEMJak się leczyć w Unii Europejskiej?


Wielu z nas zastanawia się, na jaką opiekę medyczną możemy liczyć wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej. Czy turystom i osobom pracującym w krajach Unii, wystarczy opieka zdrowotna gwarantowana przepisami wspólnotowymi? Czy po przystąpieniu do Unii Europejskiej powinniśmy rezygnować z zakupu polis, zapewniających pokrycie kosztów leczenia w czasie wyjazdów zagranicznych?

Opieka zdrowotna w krajach UE - formalności
Od pierwszego maja 2004 mamy prawo korzystać z publicznej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Oczywiście na taką pomoc medyczną mogą liczyć osoby objęte systemem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Wielu z nas już wie, że wiąże się to z koniecznością sprostania licznym formalnościom, które mogą być dość kłopotliwe. Jeszcze przed wyjazdem z Polski należy zaopatrzyć się w odpowiedni formularz E111, dzięki któremu będzie można skutecznie powołać się na przysługujące prawa. Formularze wystawiane są na wniosek zainteresowanego przez właściwy miejscu zamieszkania ubezpieczonego oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W większości krajów UE warunkiem uzyskania należnych świadczeń jest zarejestrowanie tego formularza w odpowiedniej instytucji ubezpieczeń społecznych. Tylko w Hiszpanii, Danii, Szwecji, Finlandii i Norwegii wystarczy okazanie lekarzowi lub pracownikowi szpitala samego formularza. W pozostałych krajach udzielenie pomocy medycznej w ramach ubezpieczenia społecznego uzależnione jest od okazania przez pacjenta odpowiedniego zaświadczenia, które uzyskuje się od instytucji ubezpieczenia zdrowotnego w danym kraju na podstawie formularza E 111. Tak, tak,... musimy zapomnieć o bezproblemowym szybkim załatwieniu formalności związanych ze skorzystaniem z opieki medycznej w ramach ubezpieczeń zdrowotnych.

Opieka zdrowotna w krajach UE - czy na pewno bezpłatna?
Formalności to nie wszystko. Należy wziąć pod uwagę, że możemy korzystać za granicą z takich samych usług i pomocy medycznej, jak obywatele danego kraju członkowskiego. Zakres tych świadczeń w poszczególnych krajach jest różny, tak, jak i różny bywa udział ich obywateli w ponoszeniu kosztów leczenia. Bezpłatna pomoc medyczna zostanie udzielona przez placówki medyczne tylko w zakresie określonym w przepisach danego państwa członkowskiego. Nie należy więc oczekiwać, że Polacy nie będą partycypować w kosztach swojego leczenia za granicą. Np. w Niemczech płatna jest pierwsza wizyta u lekarza, a także pobyt w szpitalu (10 Euro za każdy dzień). W Belgii, 25% kosztów leczenia i lekarstw będziemy musieli pokryć we własnym zakresie a za transport medyczny musimy ponieść opłaty w pełni na własny koszt. Oczywiście Kasa Chorych zwróci nam 75% poniesionych kosztów na leczenie i leki tylko wówczas, gdy posiadamy odpowiedni formularz, pokwitowania i kopie recept. We Francji będziemy musieli pokryć 30% kosztów honorariów lekarskich, 20% kosztów leczenia stacjonarnego, 25% leczenia szpitalnego, wysokość opłaty dobowej, koszty leków od 35% do 65% i 40% kosztów testów laboratoryjnych. Dodatkowo jest pewne, iż zakres świadczeń oferowanych w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych nie może się równać z zakresem świadczeń oferowanych przez turystyczne polisy ubezpieczeniowe. Towarzystwa ubezpieczeniowe w ramach polis turystycznych proponują nie tylko pokrycie kosztów leczenia ale także wiele świadczeń z zakresu pomocy w podróży, jak również ubezpieczenia bagażu czy odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego warto mieć polisę turystyczną w Allianz
W trudnych chwilach choroby czy nieszczęśliwego wypadku możemy liczyć na całodobową, bezpłatną, fachową obsługę telefoniczną Centrum Operacyjnego Allianz. Pracownicy Centrum w języku polskim "poprowadzą nas zawsze za rękę", dostarczą informacji i skontaktują nas z odpowiednią placówką medyczną. W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) można otrzymać różnorodne świadczenia, gdyż ubezpieczenie obejmuje pomoc medyczną, a w tym: badania lekarskie, zabiegi, medykamenty, środki opatrunkowe przepisane przez lekarza; pobyt w szpitalu - Centrum Operacyjne rezerwuje miejsca, organizuje dowóz, informuje szpital o warunkach płatności, pozostaje w ciągłym kontakcie ze szpitalem; transport medyczny ubezpieczonego do przychodni lub szpitala; konsultacje lekarskie; Allianz w ramach ubezpieczeń w podróży zagranicznej zapewnia bezgotówkowe pokrycie m.in. kosztów: transportu do placówki medycznej, transportu zwłok, transportu i noclegów dla osoby, która odwiedzi poszkodowanego samotnie przebywajšcego w zagranicznym szpitalu. Allianz zapewnia także: opiekę nad nieletnimi dziećmi, pomoc prawną wraz z kaucją na wyjście z aresztu, przekazywanie wiadomości, pomoc po kradzieży dokumentów, kontynuację podróży czy wcześniejszy powrót do kraju, informacje przed podróżą, zastępstwo w podróży służbowej. Bardzo ważne w ofercie jest także zorganizowanie i pokrycie kosztów akcji poszukiwawczej i ratowniczej w górach lub na morzu. Tych wszystkich świadczeń będziemy pozbawieni, gdy odrzucimy możliwość zawarcia ubezpieczenia turystycznego. Bez polisy nie mamy też możliwości bezpłatnego leczenia się w prywatnych klinikach i gabinetach. Warto pamiętać, że w ramach polisy ubezpieczeniowej możemy skorzystać z usługi transportu medycznego do Polski. Niektórzy mogą powiedzieć: "ale ja wolę leczyć się za granicą". Pamiętajmy jednak, że z tym zawsze wiążą się duże koszty. Nawet jeżeli część z nich zostanie zrefundowana to dla wielu koszty, które będą musieli ponieść we własnym zakresie mogą okazać się niemożliwe do udźwignięcia. Tymczasem Centrum Operacyjne Allianz wyspecjalizowane w swoich usługach w czasie wieloletniej działalności na różnych rynkach świata zapewni nam obsługę za koszt polisy ubezpieczeniowej. Proszę też pamiętać, że nawet jeśli korzystamy z publicznej służby zdrowia, to mając polisę turystyczną w Allianz, możemy wystąpić do Allianz o refundację kosztów, które będziemy musieli ponieść we własnym zakresie.

Podejmujmy racjonalne decyzje
Przed nami sezon turystycznych wyjazdów. Prosimy rozważyć, czy podróżując do kraju Unii Europejskiej wolicie Państwo korzystać z "bezpłatnej" opieki medycznej i formularza typu "E...", czy wykupić indywidualnie, rodzinnie bądź grupowo polisę ubezpieczeniową w Allianz zapewniającą szeroki wachlarz świadczeń, usług i pomocy w trudnych sytuacjach, i pokrycie wszystkich kosztów objętych ochroną ubezpieczeniową. Życzymy Państwu wspaniałych i bezpiecznych podróży zagranicznych z polisą turystyczną w Allianz.


TREKKINGI

WYPRAWY

SZKOLENIA

OBOZY MŁODZIEŻOWE

WCZASY
INNE WYJAZDY

NA NARTY

WYJAZDY NA ZAMÓWIENIE

UBEZPIECZENIA

STRONA GŁÓWNA

..O FIRMIE...

KONTAKT DOKUMENTY

PRZEGLADY SPRZĘTU SOI wg
PN EN 365

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

CIEKAWE LINKI

GALERIA

SKLEP ZE SPRZĘTEM

© 2005 hepi.szczecin.pl | Design Pawel Szczepaniak